Konsorcjum

Konsorcjum Naukowe Ad Astra (KNAA) zrzesza podmioty prowadzące działalność naukowo-badawczą lub ekspercką związaną z przestrzenią kosmiczną. Idea KNAA opiera się na założeniu konsiliencji, czyli jedności wiedzy, dlatego zaproszenie do przystąpienia do KNAA kierowane jest do podmiotów reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe, a także środowiska eksperckie.  

Do podstawowych celów Konsorcjum Naukowe Ad Astra należy zaliczyć: 

  • integrację środowisk naukowych i eksperckich, których działalność związana jest z przestrzenią kosmiczną;
  • ułatwienie wymiany informacji naukowej między uczestnikami KNAA; 
  • ułatwienie realizacji interdyscyplinarnych projektów naukowo-badawczych i eksperckich, w tym przedsięwzięć wydawniczych i konferencyjnych; 
  • opiniowanie projektów polityk, strategii i aktów normatywnych związanych z przestrzenią kosmiczną.