Rada Uczestników

RU podejmuje decyzje w sprawach kluczowych dla rozwoju i działalności KNAA. W skład RU wchodzą wyłącznie przedstawiciele Uczestników KNAA. Każdy Uczestnik KNAA ma prawo do oddelegowania do RU jednej osoby. 

W skład Rady Uczestników wchodzą:

  • prof. dr hab. Marek Grzybowski (reprezentant Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego);
  • dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US (reprezentantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego);
  • dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK (reprezentantka Grupy Roboczej ds. Polskiego Prawa Kosmicznego);
  • dr Paweł Chyc (reprezentant Wydziału Prawa Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni);
  • dr Artur Modliński (reprezentant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego);
  • dr Jakub H. Szlachetko (reprezentant Instytutu Metropolitalnego);
  • mgr Łukasz Marek Fiema (reprezentant Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej);
  • mgr Mariusz T. Kłoda (reprezentant Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego);
  • Michał Jabłoński (reprezentant Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego).