Przystąpienie

Konsorcjum Naukowe Ad Astra, zainicjowane przez Instytut Metropolitalny (Inicjatora KNAA), działa na podstawie Umowy wielostronnej. Przystąpienie do KNAA wymaga doręczenia Inicjatorowi KNAA pisemnego Oświadczenia wyrażającego akceptacją warunków i zasad współpracy w ramach KNAA (scil. treści Umowy wielostronnej). List intencyjny, Umowa wielostronna i wzór Oświadczenia znajdują się w załączeniu: Dokumenty do pobrania.