Komitet Sterujący

Komitet Sterujący to organ zarządzający i wykonawczy KNAA. KS zajmuje się bieżącą działalnością KNAA, w tym realizuje projekty KNAA (przejdź do zakładki projekty). W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Uczestników KNAA, których kandydatury zostały zatwierdzone przez RU. 

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

  • dr Jakub Kwiatkowski (Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego);
  • dr Artur Modliński (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego);
  • dr Dominika Skoczylas (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego);
  • dr Jakub H. Szlachetko (Instytut Metropolitalny);
  • mgr Kaja Hopej (Grupa Robocza ds. Polskiego Prawa Kosmicznego);
  • mgr Małgorzata Popiel (Stowarzyszenie Innspace).