Czasopismo naukowe

Na łamach periodyku publikowane będą artykułu naukowe z dziedziny nauk społecznych, z następujących dyscyplin: nauki prawne (jako dyscyplina podstawowa), nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, a także nauki ekonomiczne. Periodyk ma za cel zgłębienie problemów wynikających z działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej.

Więcej informacji o periodyku znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: http://adastra.im.edu.pl.